Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic Auxiliar Dinamitzador Comercial    Places 1  (temporal)   Publicació 07/08/2019 BOPB    Procés de selecció finalitzat

Resultats: Resultat final i ordre de borsa

 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL/NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ/ FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DINAMITZADOR/A COMERCIAL, SUBGRUP C1, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, PEL PROJECTE DE REVITALITZACIÓ DEL NUCLI COMERCIAL A CASTELLDEFELS.

 

Resultat final i ordre de borsa

Data: 07/11/2019

 

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini establert a la valoració de mèrits d'aquesta convocatòria, el resultat final és el següent:

 

COGNOMS I NOM

PROVA

TEÒRICA

PROVA PRÀCTICA

MÈRITS

TOTAL

PUYUELO DIAGO, NORMA

6,89

8,25

1,25

16,39

MOLERO MARTINEZ, MIREIA

5,22

8,5

2,26

15,98

ALMIRALL MARIN, TONI

5,22

8

1,00

14,22

OLIVER RAMON, DAVID

6,44

6,75

1,00

14,19

BIANCHI, VILMA ANAHI

6,11

6,25

1,00

13,36

 

 

D'acord a la Base 9 de les Bases Generals, un cop ordenada la borsa, en el moment  de necessitat temporal, la Comissió qualificadora, de forma optativa, podrà mantenir una entrevista personal amb els/les aspirants, per tal de determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars,  coneixements específics i aptituds, habilitats, actituds i altres competències específiques per al lloc de treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l'organització municipal.  La puntuació màxima concedida per la Comissió qualificadora serà de 5 punts.

 

Es dona per finalitzat aquest procés de selecció i queda constituïda la borsa de treball segons ordre establert en el quadre anterior.

 

Atès les bases específiques,  aquesta borsa de treball tindrà una validesa fins a la creació d'una de nova o el seu esgotament.

 

 

Castelldefels, 07 de novembre de 2019.

 

 

 

La Secretària del Tribunal Qualificador

 

 

 

Maria Eugenia Giraldos Rodríguez

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50