Hemeroteca

       
Diumenge, 15 de març de 2020

Ban municipal informatiu respecte la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19

BAN MUNICIPAL INFORMATIU RESPECTE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL VIRUS COVID-19

 

MARIA MIRANDA CUEVAS, Alcaldessa de l'Ajuntament de Castelldefels

FAIG SABER

Que el dissabte 14 de març es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, motiu pel qual s'adopten les mesures següents: 

 

1. Mesures relatives a les activitats a la via pública

a. Les activitats i la mobilitat a la via pública queden limitades als supòsits següents:

 Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

 Assistència a centres sanitaris.

 Desplaçament al lloc de treball. Retorn al lloc de residència habitual.

 Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.

 Desplaçaments a entitats financeres o d'assegurances.

 Per causa de força major o de necessitat.

 Càrrega de benzina.

b. Totes les activitats hauran de fer-se individualment, excepte que s'acompanyi a menors, persones amb discapacitat o amb causa justificada.

c. Se suspèn l'obertura al públic dels establiments minoristes, a excepció dels establiments que comercialitzin productes alimentaris i begudes, productes de primera necessitat, medicaments, productes d'òptica i ortopèdia, productes higiènics, premsa i articles de papereria, productes combustibles per a l'automoció, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, els estancs, les perruqueries, les bugaderies i les entitats financeres.

d. En tot cas, caldrà evitar aglomeracions i s'haurà de mantenir entre persones la distància de seguretat de, com a mínim, un metre.

e. S'hauran de complir les indicacions de les autoritats sanitàries.

f. No es podran realitzar activitats d'oci, revetlles, festes populars, ni activitats esportives incloses les amateur (ciclisme, córrer, etc.) amb la finalitat d'evitar accidents que puguin contribuir a col·lapsar els serveis sanitaris.

2. Mesures relatives a l'atenció al ciutadà des de l'Ajuntament

a. Tots els terminis relatius a procediments de l'Ajuntament (al·legacions en diferents procediments, pagament d'impostos, oposicions, tràmits de contractació, inscripcions en activitats, etc.) queden suspesos mentre duri l'Estat d'Alarma. Aquests terminis es reprendran quan deixi d'estar vigent l'Estat d'Alarma.

b. Les gestions a tramitar amb l'Ajuntament es faran telemàticament a e- oac@castelldefels.org o per telèfon, al núm. 936651150. Les informacions sanitàries es poden fer al 061 i les emergències al 112.

3. Mesures relatives a obres i serveis municipals

a. Queden suspesos els treballs de manteniment i les obres públiques a Castelldefels durant el període de vigència de la Declaració d'Alarma amb excepció d'aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les condicions de seguretat de persones i béns i d'aquells que es considerin essencials i la seva suspensió comporti perjudicis de difícil reparació.

b. Queden també suspesos els serveis de recollida de mobles i de jardineria mentre duri la situació de crisi sanitària.

4. Mesures relatives a mantenir informats als ciutadans

a. L'Ajuntament mantindrà informats els ciutadans i les ciutadanes de forma permanent a través del web www.castelldefels.org, les xarxes socials i la ràdio municipal i la resta de mitjans a disposició del Consistori, de la situació a la ciutat i les mesures i recomanacions a seguir actualitzades a cada moment.

Finalment, agrair en nom de tot l'equip de govern, a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels, la seva responsabilitat social per actuar de manera cohesionada i solidària col·laborant en la lluita de contenció del virus, respectant l'aïllament social i la resta de dures mesures que s'han imposat.

El que es fa públic per al general coneixement,  

 

 

l'alcaldessa 

Maria Miranda Cuervas

Imatge notícia
Diverses imatges de la ciutat en estat d'alarma / RAMON JOSA
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50