Com s'ha de fer la preinscripció i on

Per poder ser admès per primera vegada en un centre docent es requerirà la presentació de la sol·licitud d'admissió formalitzada pel pare/la mare o el tutor/la tutora, d'acord amb el model que estableixi el Departament d'Educació.

Els centres docents faciliten gratuïtament, l'imprès de sol·licitud, també es pot obtenir per internet, una vegada omplert, s'ha de presentar al centre escolar demanat en primer lloc (es poden indicar més opcions per ordre de preferència), en el termini fixat.

Així mateix, es podran presentar a l'ajuntament on estigui ubicat el centre o a la delegació territorial del Departament d'Educació que correspongui, o bé per altres procediments que el Departament d'Educació determini.

Posteriorment, en els taulers d'anuncis s'exposaran les llistes, el calendari i tota la informació necessària per formalitzar la matrícula.

 

La presentació de sol·licituds en més d'un centre comporta la pèrdua total dels drets d'elecció.

 

Formulari de preinscripció en PDF  a ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Pendent de publicació

Formulari de preinscripció en suport informàtic a ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.Pendent de publicació


Revisat: 10/03/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50