Ajuntament de Castelldefels
Cens Electoral
Si vol saber a quin col·legi electoral ha d'anar a votar, introdueixi les següents dades:
 NIF *  (Ex: 37654424J)
 Data naixement * / /  (Ex: 23/03/1970)
En compliment del que disposa la Legislació electoral vigent i el Reial Decret núm. 946/2017, de 27 d'octubre, pel qual es convoquen Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 per al dia 21 de desembre de 2017, s'exposen al públic les llistes del Cens Electoral, tancades a dia 1 d'agost de 2017 (recull els moviments del padró fins al dia 27.07.2017), per un període de 8 dies que començarà el 3 de novembre i finalitza el 10 de novembre de 2017 ambdós inclosos.

Durant aquest període, les llistes estaran exposades a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per poder-les consultar i presentar-hi, si s'escau, les reclamacions corresponents.

Horari OAC:
  • Dilluns a dijous de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h
  • Divendres de 8:00 a 14:00 h.
  • Dissabtes de 10:00 a 13:00 h.